WIE is ONS 
Visie 

Verheerlik God deur Heilige Gees gedrewe koninkryksbou in Jesus Christus.

 

Die transformasie van elke lidmaat, gemeenskap en al die nasies tot ware dissipels van Jesus Christus, deur liefde, opleiding, deelname, lojaliteit en gemeenskapsbetrokkenheid.

Misie

1. Die  heerskappy van Jesus Christus – absolute gehoorsaamheid aan sy Woord is essensieel.    (Kol 1:16-18)

2. Die  verkondiging van die evangelie aan alle nasies.   (Matt 28:19)

3. Die transformasie van elke lidmaat tot ‘n volwaardige en volwasse dissipel van Jesus Christus.   (Matt 28:19, Ef 4:1)

4. Die opleiding van elke lidmaat om ook ander te leer.   (2 Tim 2:2)

5. Die beskerming van die huisgesin en familiewaardes.   (Ef 5:25)

Ons Waardes

'n Liefdevollge geloofsfamilie

wat God se Woord uitleef en mekaar dien

Leierskap en bestuur

 

Presiderende pastoorspaar

Jaun & Milene du Preez

 Sang en musiek

 

 multimedia

 

 kinderbediening

 

 youth connected - jeugbediening

 

 jong volwassenes (19 to 40 jariges)

   

 kannie worries (40 - 65 jariges)

 

 Early birds 65+

 

 

Dienstye

Sondag Ere Diens 

Kinderbediening 

Youth Connected

Woordskool

Woensdag Gemeente Biduur 

Donderdag Orkesoefening   

09:30

09:30

16:30

18:00

19:00

18:30

 

Waar is ons gelee

 Adres
 

Kantoor Ure

Kontak Nommer
 

Kaart

Kaart

Adres: Kortstraat 39

               Parys

               Vrystaat

Raak Betrokke

Bank besonderhede:  Absa Tjek     Rek:  1130490456    Tak: 632005 

 

Website ontwerp en ingestand gehou deur: Nicolene Nel  0823399206